Vi kan industrilackering

Inom industrin ställs det extra höga krav på måleriprodukternas kvalitet och hållbarhet. Den målade ytan utsätts ofta för hårda påfrestningar. Därför är det viktigt att såväl färg som utrustning håller hög standard.

Hos oss hittar du reservdelar till sprut- och blästringsutrustning, exempelvis färgslangar, filter, pistoler, klokopplingar, ventiler, packningar, med mera. Sprututrustningen kommer ifrån Graco eller Devilbiss och blästerutrustningen ifrån Clemco. Vi erbjuder också ett bassortiment av andningsskydd, handskar, rengöring, med mera.

Håll rosten borta

På Färghuset i Åhus lagerför vi produkter inom rostskyddsfärg för tungt rostskydd och industri från Teknos, bland annat:

  • Alkydfärger
  • Tvåkomponent epoxi- och polyuretanfärger
  • Syrahärdande lacker
  • Vattenbaserad industrifärg

Våra målningssystem för tungt rostskydd är godkända enligt BSK, SSG, ISO, BRO och Vattenfall.